Ekspansja

Ekspansja korporacji ponadnarodowych stworzyła w gospodarce kapitalistycznej nową płaszczyznę walki konkurencyjnej. Chodzi już nie tylko o zdobycie rynku dla eksportowanych towarów, lecz uzyskanie mocnej pozycji konkurencyjnej dla lokowanych za granicą przedsiębiorstw produkcyjnych, o najbardziej korzystną zagraniczną lokatę inwestycji bezpośrednich. Konkurencja międzygałęziowa, znana od dawna w kapitalizmie, której polem działania był głównie rynek wewnętrzny ? przenosi się wraz z powstaniem monopoli ponadnarodowych na arenę międzynarodową. Przyspiesza to w kraju zagrożonym konkurencją monopoli ponadnarodowych procesy koncentracji kapitałów. W obronie przed ekspansją ponadnarodowych monopoli USA było to istotnym czynnikiem wzmożenia koncentracji w latach sześćdziesiątych w krajach Europy Zachodniej. Istotny jest wpływ korporacji międzynarodowych na dziedzinę międzynarodowych stosunków ekonomicznych w kapitalizmie. Ich rozwój prowadzi w szczególności do zmian w gałęziowej strukturze obrotów. W obrotach między krajami macierzystymi korporacji a krajami ich ekspansji zewnętrznej maleje udział wyrobów bezpośredniej konsumpcji, rośnie natomiast udział dóbr inwestycyjnych i innych środków produkcji.

Related articles

Back to Top