Skandia polisa inwestycyjna

Chcesz mieć szansę pomnożenia swojego kapitału? Oferta Skandii daje Ci taką szansę! „Skandia polisa inwestycyjna” jest jedną z wielu możliwości uzyskania znacznej kwoty środków pieniężnych. W zależności od kwoty, którą inwestujemy oraz zysku na który liczmy zależeć będzie w jaki rynek będziemy inwestować. Zyski na poziomie 10-20% są jak najbardziej realne gdy inwestujemy w rynek akcji. Doświadczenie pokazuje, że w rynek akcji należy inwestować długoterminowo, gdyż występują na nim gwałtowne wahania kursów spowodowane różnymi zdarzeniami. Cierpliwość w osiąganiu zysków ma niebagatelne znaczenie. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na mniejszy zarobek możemy zainwestować w rynek obligacji, który oferuje nam znacznie bezpieczniejsze inwestowanie. Na rynku obligacji wahania kursów występują na zdecydowanie niższym poziomie dzięki czemu ryzyko poniesienia straty z inwestycji jest ograniczone do minimum. Przed podjęciem inwestycji w Skandii należy zapoznać się poradnikiem inwestora dostępnym w sieci i wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie.

Related articles

Back to Top