Usługi faktoringowe

Rodzaje usług faktoringowych

Usługi faktoringowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, dlatego warto wiedzieć o nich nieco więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o ich rodzaje.

Otóż rozróżniamy pięć rodzajów faktoringu. Pierwszy z nich to tak zwana usługa bez regresu, polegająca na przejęciu przez faktora prawie całego ryzyka nierentowności dłużnika. Przeciwnym do ww. jest faktoring z regresem, w których faktor nie przejmuje tegoż ryzyka. Kompromisem pomiędzy powyższymi są usługi faktoringowe typu mieszanego, polegające na podzieleniu się tym ryzykiem pomiędzy obydwiema stronami.

Ponadto wyróżniamy faktoring eksportowy, w ramach którego faktor kupuje te wierzytelności, które powstały przez transakcje eksportowe. W tym przypadku (chociaż nie zawsze!) również to faktor przejmuje ryzyko nierentowności. Jeżeli zaś posiadamy firmę, która nie ma zbyt długich terminów spłaty, warto wybrać faktoring odwrotny.

Każda z tych usług ma swoje zalety i wady, dlatego – zanim skorzystamy z jakiejkolwiek oferty – warto uzupełnić swoją wiedzę. Jeżeli zaś czujemy, że nasza wiedza wciąż jest niewystarczająca, warto też skorzystać z fachowego doradztwa. Oczywiście wybierając takie doradztwo, musimy zweryfikować, czy dana firma jest niezależna? Czy usługi faktoringowe to jej specjalność, czy może dodatek do oferty? Czy ma ona doświadczenie we współpracy z instytucjami faktoringowymi? Tylko wtedy zyskamy bowiem pewność, że wybrana przez nas oferta będzie odpowiadać oczekiwaniom i możliwościom naszej firmy, a to – w przypadku faktoringu – jest absolutnie kluczowe.

Related articles

Back to Top