Analiza zasobów ludzkich

Analiza zasobów ludzkich

Przedsiębiorstwo posiadające duży potencjał finansowy lub materialny bez odpowiedniej kadry ma małe szanse powodzenia. Właściciel firmy wraz z jej rozwojem nie jest w stanie sam zajmować się rozwojem technologicznym, obsługą klienta, marketingiem czy księgowością. Pracownicy realizują cele i założone przez kierownictwo plany a ich praca generuje zysk finansowy. W zależności od branży i struktury danej firmy różne są formy zatrudnienia pracowników oraz ilość zatrudnionych osób. Pracodawca może zaproponować zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Każda z tych form określa inny wymiar praw i obowiązków oraz wynagrodzenie za świadczoną pracę. Coraz bardziej popularna staje się forma uruchamiania działalności gospodarczych przez pracowników. Od charakteru pracy oraz obowiązków zależy jaka forma współpracy jest najkorzystniejsza dla obu stron. Pomimo rosnącego bezrobocia przedsiębiorcy mają problemy z rekrutacją pracowników o odpowiednim wykształceniu, umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowy.

Related articles

Back to Top