Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Nie boisz się ryzyka? Umiesz logicznie myśleć i planować? Masz duże zasoby energii? Chcesz mieć własną receptę na sukces? Szukałeś pracy u innych ale Ci nie wyszło? Chcesz pracować? Jeśli na więkoszośc pytań odpowiedziałeś Tak to pracuj u siebie ! Szansą dla Ciebie jest rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak zabrać się do założenia firmy? Oto droga, którą musisz pokonać:

1. Pomysł i koncepcja

Musisz wiedzieć, co chcesz robić, jaki rodzaj działalności chcesz podjąć.

2. Forma organizacyjno-prawna

Na tym etapie musisz dokonać wyboru pomiędzy działalnością prowadzoną jednoosobowo lub w formie spółki.

3. Biznesplan

Przedstaw w nim główne aspekty przedsięwzięcia tzn. co i kiedy zamierzasz robić i jakie są gwarancje powodzenia działania firmy. Bizes plan możesz sporządzić sam lub skorzystać z pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane instytucje.

4. Źródła finansowania

Zastanów się nad źródłami finansowania przedsięwzięcia (środki własne, kredyt, środki wspólnika, fundusze unijne)

5. Rejestracja krok po kroku

Dokonaj formalności we właściwych urzędach:

W niektórych przypadkach należy zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej również w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym, Zakładzie Energetycznym, Państwowej Straży Pożarnej.

– URZĄD GMINY (MIASTA) – zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego. Spółki prawa handlowego rejestrują się w sądzie, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

– URZĄD STATYSTYCZNY – nadanie numeru identyfikacyjnego REGON.

– URZĄD SKARBOWY – zgłoszenie identyfikacyjne i obowiązku podatkowego.

– ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą ewentualnie pracowników.

– BANK – otwarcie rachunku bankowego (konta) do obsługi zakładanej firmy.

– PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY – wypełnienie karty zgłoszenia pracodawcy.

Korzyści z pracy u siebie !

– Sam jesteś sobie szefem !

– Twoje decyzje mają wpływ na Twoje życie !

– Zysk zależy wyłącznie od Ciebie !

– Masz możliwość realizować własne pomysły !

– Sam ustalasz sobie czas i rozkład pracy !

– Możesz mieć pracę urozmaiconą (handel, produkcja, usługi)

Własna działność gospodarcza to najlepszy sposób na rozwiązanie własnych kłopotów zatrudnieniowych. Rozpocznij działalność gospodarczą wierząc, że osiągniesz sukces !

Więcej o zakładaniu własnej działalności gospodarczej i zacząć nowy rozdział w swoim życiu dowiesz się z tej książki.

Related articles

Back to Top