Kancelaria komornicza Poznań

Komornicze zadania

Kancelaria komornicza Poznań, jak każda kancelaria w Polsce to najlepiej przygotowane miejsce, w którym komornik, na podstawie orzeczenia sądowego dokona egzekucji pieniężnej na dłużniku. Mówiąc prościej komornik zawsze z należytą dbałością i zachowaniem prawa, zajmie się ściągnięciem należności z majątku dłużnika dla określonego wierzyciela. Komornik rozpoczyna pracę wtedy, kiedy sąd wyda tak zwany tytuł wykonawczy. Nie dzieje się to jednak bez odpowiedniego zbadania sprawy, wcześniej taki komornik ma spełnić kilka swoich obowiązków. Między innymi jest to przeanalizowanie majątku dłużnika, sporządzenia konkretnego spisu stanu faktycznego majątku, zabezpieczenia roszczeń, a na samym końcu wykonania egzekucji. Komornik może wykonać ją na dwa różne sposoby – w sposób pieniężny lub niepieniężny, czyli oprócz zajęcia majątku w formie pieniędzy, może również skonfiskować mienie, na przykład auta, nieruchomości, wyposażenie domu czy firmy dłużnika. Niewątpliwie może on również zająć konta bankowe, a nawet świadczenia typu emerytura i inne. Takie właśnie świadczenia niepieniężne zostają następnie zlicytowane oraz sprzedane, co pomaga spłacić wierzyciela. Tak więc praca komornicza to niewątpliwie ważna dziedzina w kwestii odzyskiwania długu.

Related articles

Back to Top