Komornik Warszawa Mokotów

Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Wiele osób zadaję sobie pytanie, Na czym polega egzekucja komornicza i jakie uprawnienia ma komornik Warszawa Mokotów. Przede wszystkim, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że zadaniem egzekucji komorniczej jest pomoc w odzyskaniu zaległych wierzytelności. Komornik Warszawa Mokotów wkracza do akcji, kiedy dłużnik, pomimo wydanego przez sąd wyroku, nie jest chętny do regulacji swoich zobowiązań.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że komornik Warszawa Mokotów zajmuje się jedynie wypełnieniem woli sądu. To nie on decyduje o tym, co może zająć, ponieważ egzekucja odbywa się na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku i tytułu wykonawczego, w którym najczęściej wydaje sąd. Nawet jeśli zdarzy się, że źródło wskazany w tych dokumentach nie będą wystarczające, by w całości pokryć należność, komornik nie może samodzielnie decydować o zajęciu dodatkowych ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że komornik Warszawa Mokotów nie może prowadzić egzekucję w ten sposób, by dłużniki członkowie jego rodziny pozostali bez środków do życia. Dlatego też istnieje cała lista przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej, a które niezbędne są do codziennego funkcjonowania.

Related articles

Back to Top