Wycena nieruchomości Poznań

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych wycena nieruchomości Poznań musi być prowadzona poprzez wyciągnięcie średniej ważonej z dwóch niezależnych metod wyceny
Wycena nieruchomości podejściem porównawczym polega na tym, że Rzeczoznawca szacuje wartość rynkową mienia poprzez porównanie go do podobnych nieruchomości, które zostały sprzedane w tym obszarze (sprzedane a niewystawione na sprzedaż, bowiem cena faktycznej sprzedaży nieruchomości jest zawsze zmniejszana w drodze negocjacji o średnio kilkanaście procent) W tej metodzie dokonuje się porównań właściwości poszczególnych cech. Nigdy właściwości nie są dokładnie takie same, więc rzeczoznawca musi przy porównywaniu ustalić odpowiednie rangi ważności poszczególnych cech.
Druga metoda tj. podejście kosztowe jest najbardziej użyteczna dla nowych nieruchomości, których przybliżone koszty budowę mogą być precyzyjnie określone. Rzeczoznawca szacuje, ile by kosztowało wybudowane danej nieruchomości oraz dodaje do niej marże inwestorską.
Pozostałe metody wyceny są spotykane sporadycznie.

Related articles

Back to Top