Galezie produkcji

Zasadniczą rolę spełnia walka konkurencyjna między monopolami tej samej gałęzi produkcji. W tym przypadku jej celem jest dążenie do absolutnego opanowania sytuacji na rynku danych towarów. Należy podkreślić, że w porównaniu z kapitalizmem przedmonopolistycznym mniejszą rolę odgrywa tutaj operowanie ceną, co nie znaczy, że do tego środka monopole w ogóle nie sięgają. Nowe znaczenie w walce konkurencyjnej monopoli mają takie formy, jak zmiana modelu produkcji, zmiany zewnętrznych cech towarów, ich jakości, wykorzystywanie na ogromną skalę środków reklamowych. Formą tej walki jest także wprowadzanie na rynek substytutów, a więc towarów mających właściwości użytkowe identyczne z dotychczas produkowanymi, ale wytwarzanych przy zastosowaniu innej technologii i przy użyciu surowców zastępczych. W konkurencji między monopolami różnych gałęzi produkcji mamy najczęściej do czynienia z walką monopoli ? producentów surowców i monopolami ? producentami półfabrykatów i wyrobów gotowych. Monopole surowcowe dążą do osiągnięcia maksymalnych cen za sprzedawane surowce, monopole przetwórcze dążą zaś do cen minimalnych. Każdy z monopoli zmierza jednocześnie do opanowania pochodnej dziedziny wytwarzania, a więc z jednej strony ? do opanowania przedsiębiorstw wydobywczych, a z drugiej ? zakładów przetwórczych. Formą konkurencji między monopolami z różnych gałęzi jest dążenie do maksymalnego zwiększenia ilości sprzedanych towarów. Właśnie w tej dziedzinie rola reklamy jest szczególnie duża.

Related articles

Back to Top